Trocha teorie

04.04.2013 00:00

Co je jóga

Jóga je poměrně široký pojem. Někdo si jógu spojuje s fyzickým cvičením, jiný s meditací. Co vlastně jóga je? Nejbližší český překlad je "spojení" - znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím.    Pojem jóga může označovat jak cíl - tedy dosažení spojení s nejvyšším principem, tak i způsoby, jak k tomuto cíli dojít. Cest je velmi mnoho, proto je i velmi mnoho stylů jógy. Některé se zaměřují více na fyzické cvičení, jiné na mentální procesy. Všechny...

—————

05.04.2013 01:12

Čakry

Čakry jsou energetická centra, kterými proudí do těla vesmírná energie. Každá čakra vyživuje pránou s ní spojené orgány a má vliv i na úrovni astrální a spirituální. Má vliv na psychologii, prožívání určitých aspektů života a předává energii (pránu) do aury.  Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat - být v rovnováze a přijímat energii. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou...

—————

12.04.2013 11:50

Prána

  Prána je životní síla, vitalita, energie, která proniká a proudí vším, co existuje. Je v nás i kolem nás, je nezbytná pro život. Přijímáme ji dechem, potravou, vodou, sluncem, nasáváme ji celým povrchem těla.  Řídí veškeré tělesné funkce a tělo ji zase dále vyzařuje do okolí. Pránu, která námi proudí – naše vyzařování neboli „auru“ – mohou ostatní zřetelně cítit. Druh tohoto vyzařování je ovlivněn naším myšlením a cítěním a také naším biorytmem i tělesným stavem. Proto je možné z...

—————

12.04.2013 11:55

Ida, pingala a šušumna

  Naše fyzické tělo je propleteno jemnou sítí nádí neboli energetických kanálků, kterými rovnoměrně proudí energie (prána) a vyživuje všechny části těla, orgány a čakry. Za nejdůležitější jsou považovány ida, pingala a šušumna.   Ida - lunární kanálek (jin) vystupuje z kořenové čakry po levé straně a vine se podél páteře nahoru do mozku k levé nosní dírce. Má ochlazující funkci, symbolizuje podvědomí a odpočinek, introverzi a pasivitu.  Pingala - solární kanálek...

—————

26.09.2013 02:22

Plný jógový dech

Dýchání je základem života Při dýchání získáváme kyslík a zbavujeme se oxidu uhličitého. Na jemnější úrovni je pak dýchání zdrojem prány ("životní energie"). Na dýchání bezprostředně závisí náš život. Většina z těch, kteří s dechem cílevědomě nepracují, ho však neumí využívat zrovna optimálně. Souvisí to s přebytečným napětím, ve kterém velká část z nás žije. Vyjadřují to i mnohá úsloví: "To jsem si oddechl... Už konečně můžu klidně dýchat... ". Je velmi dobré, pokud se umíme těšit i...

—————