Čakry

05.04.2013 01:12

Čakry jsou energetická centra, kterými proudí do těla vesmírná energie.

Každá čakra vyživuje pránou s ní spojené orgány a má vliv i na úrovni astrální a spirituální. Má vliv na psychologii, prožívání určitých aspektů života a předává energii (pránu) do aury. 

Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat - být v rovnováze a přijímat energii. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka.

Na těle existuje mnoho čaker, nejdůležitějších je však 5 lidských čaker ležících podél páteře a 2 božské čakry v oblasti hlavy, které nás vedou na naší duchovní cestě.

Kořenová čakra

Muladhara čakra
 • Název: Muladhara (Múládhára), kořenová čakra (můl = kořen, ádhar = základ)
 • Umístění: Spodní konec kostrče, mezi řitním otvorem a pohlavními orgány.
 • Barva: červená, rudá
 • Mantra: LAM

První čakra – Muladhára - tvoří hranici mezi zvířecím a lidským vědomím. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. Tato základní čakra nás spojuje se zemí, uzemňuje a pomáhá správně vnímat a snášet realitu, tak jak je. První čakra nám také umožňuje radovat se ze života - tančit, pracovat, užívat si hry i sex. Správně fungující první čakra nám pomáhá s rozhodováním a vybudováním materiálních základů pro šťastný a spokojený život. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly - fyzické, duchovní i duševní.

 

Sakrální čakra

Swadhisthana čakra
 • Název: Swadhisthana (Svadhišthána); sakrální čakra (sva = svůj, vlastní, adništhána = místo)
 • Umístění: u dolního konce křížové kosti
 • Barva: oranžová
 • Mantra: VAM

Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru. Tato čakra je značena 6 okvětními plátky lotosu, které symbolizují špatné vlastnosti: hněv, nenávist, žárlivost, krutost, žádostivost a pýchu. Ty musíme překonat. Dalšími negativními vlastnostmi této čakry, jež nám brání v rozvoji, jsou lenost, strach, pochyby, pomstychtivost, závist a chtivost. Oranžová barva, jež této čakře náleží, je barvou ranního svítání, která symbolizuje vzestup vědomí. Je barvou činorodosti a očisttění. Poukazuje na pozitivní kvality, které se v této čakře rozvíjejí, pokud ji máme pod kontrolou: radost, důvěra a naděje, sebevědomí a síla činu.

 

Solární čakra

Manipura čakra
 • Název: Manipura (Manipúra); solar-plexus čakra (mani = klenot, pur = místo)
 • Umístění: V oblasti solar plexu.
 • Barva: žlutá až zlatožlutá
 • Mantra: RAM

Je centrem životní energie - zdrojem zdraví, Je sídlem vůle osobnosti, citových vazeb a mentálních pochodů. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle, vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.

 

Srdeční čakra

Anahata čakra
 • Název: Anahata (Anáhata); srdeční čakra
 • Umístění: Uprostřed hrudníku poblíž srdce.
 • Barva: zelená (růžová a zlatá)
 • Mantra: JAM

Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat. 

 

Krční čakra

Vishuddha čakra
 • Název: Vishuddha (Višúddha); krční čakra; komunikační centrum (viš = jed, šuddhi = pročištění)
 • Umístění: oblast krku.
 • Barva: světle modrá (filalová)
 • Mantra: HAM

Na starosti má komunikaci a projevy vůle v životě. Jejím úkolem je očisťovat tělo od jedovatých látek. Nejde však pouze o těllesnou rovinu, očista se týká io mysli a ducha. Potlačené problémy a zkušenosti, které jsme v životě "spolkli", dále existují v našem podvědomí dokud je znovu nevyvoláme a nepročistíme.

 

Čelní čakra

Ajna čakra
 • Název: Ajna (Adžňá); čelní čakra
 • Umístění: uprostřed čela mezi obočím
 • Barva: indigově modrá (mléčně bílá, kouřová, fialová)
 • Mantra: ÓM

Tato 6. čakra je centrem intuice a duchovními silami jednotlivce. Je nazývána třetím okem - je to místo čistoty, moudrosti a uvědomění. Je sídlem "vnitřního Mistra".

 

Korunní čakra

Sahasrara čakra
 • Název: Sahasrara (Sahasrára); temenní čakra (sahasra = nekonečný)
 • Umístění: Je umístěna na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru
 • Barva: fialová, bílá, zlatá, ultrafialová
 • Mantra: ÓM

Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry.

 

Zdroje: Wikipedie, Jóga v denním životě, ...

 

 

—————

Zpět