Co je jóga

04.04.2013 00:00

Jóga je poměrně široký pojem. Někdo si jógu spojuje s fyzickým cvičením, jiný s meditací. Co vlastně jóga je? Nejbližší český překlad je "spojení" - znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. 

 

Pojem jóga může označovat jak cíl - tedy dosažení spojení s nejvyšším principem, tak i způsoby, jak k tomuto cíli dojít. Cest je velmi mnoho, proto je i velmi mnoho stylů jógy. Některé se zaměřují více na fyzické cvičení, jiné na mentální procesy. Všechny ale směřují k tomu samému a všechny mají na paměti jednu základní zásadu - je potřeba dosáhnout zdraví svého těla i mysli.

 

Pokud si jógu zvolíme jako svoji životní cestu, nelze se omezit pouze na zpěv manter nebo fyzické či dechové cvičení. Je třeba zásady jógy promítnout do svého života na všech úrovních. Přehodnotit naše stravování, chování a smýšlení, komunikaci s lidmi, bydlení, životní rytmus a další oblasti našeho žití. Je těžké toto všechno změnit hned. Není to ale třeba. Stačí postupně své zvyky upravovat a ladit.

 

Nejdůležitější je uvědomit si, jak se chováme - k sobě i k ostatním. Snažit se odstranit negativní emoce a myšlenky a zároveň netrápit tělo špatnou životasprávou.

 

Naše osobnost je tak trochu začarovaný kruh. Tělo a mysl spolu úzce souvisí. Pokud se cítíme špatně, zlobíme se nebo máme deprese, odráží se to i na našem fyzickém těle. Naopak pokud máme tělo zanešené a energetické dráhy neprůchozí, ať už nesprávnou stravou, nedostatkem pohybu či špatným dýcháním, odráží se to i na naší náladě a psychickém stavu. Z toho je vidět, že je dobré pečovat jak o tělo, tak o mysl. Oboje musí být čisté, klidné a zdravé. Proto nelze tyto věci oddělovat.

 

Jógu je třeba dostat do svého srdce a promítnout do celého svého života.

 

Zdroj: www.joga-online.cz

 

—————

Zpět